Pre fasády domov a bytov chceme len to najlepšie. Spoliehame na odbornosť, remeslo a kvalitu. Občas nás síce zaskočia cudzie, neznáme slová, ale veríme, že práve ony skrývajú recept na dlhodobo peknú a funkčnú fasádu. Môžeme teda pokojne spávať? Sú paropriepustnosť alebo fotokatalýza spoľahlivým kľučom na steny bez plesní, nepekných fľakov a rizík pre naše zdravie? Prejdime sa teda pár výrazov zo slovníka a poučme sa.

Fotokatylický efekt

plesneNa stenách každej budovy sa časom začne usadzovať prach, smog, zbytky rastlín, peľu a pod. Ak trvá tento proces niekoľko rokov, fasáda stráca nielen svoj pôvodný vzhľad, ale aj kvalitu a stáva sa oveľa náchylnejšou k poškodeniu a rastu plesní. Hľadajú sa preto metódy a špeciálne technológie, ktoré môžu týmto procesom zabrániť. Medzi ne patrí aj využitie tzv. fotokatalytického efektu.

Princíp fotokatalytického efektu je skutočne veľmi zaujímavý. Jeho hlavná prednosť tkvie v tom, že fasáda s jeho pomocou získava zvýšenú ochranu pred organickým znečistením. Práve organické nečistoty stoja na začiatku rastu plesní a s nimi spojených problémov. Spomínané nečistoty prinášajú na plochy fasád vzdušné prúdy a ich ukladaniu sa nedá efektívne zabrániť.

Primárnou podstatou fotokatalytického efektu sú účinky svetla. Denné svetlo dokáže spoľahlivo naštartovať fotokatalyzátor, ktorý je súčasťou omietky. Táto chemická látka postupne rozloží na povrchu fasády uchytené zlomky biologického znečistenia. Všetky častice a ich molekuly, teda baktérie, zápach, vírusy, karcinogény a iné sa rozkladajú na vodu a oxid uličitý. Ide teda o veľmi účinný a energetický nenáročný čistič vzduchu, ktorý človeku v žiadnom smere neškodí.

Rozložené čiastočky nečistôt sa potom vďaka prírodným silám, ako sú dážď, vlhkosť alebo vietor z povrchu pomaly vytrácajú a fasáda ostáva čistá. Samozrejme, že takýmto spôsobom sa aj pre plesne stáva vonkoncom nezaujímavou, keďže biologické nečistoty plesniam slúžia ako zdroj potravy a miesto pre ďalší rast.

Paropriepustné omietky

Omietky tohoto typu priamo súvisia s veľmi zaujímavým fyzikálnym efektom, ktorý nazývame difúzny odpor. V zásade ide o to, že každý materiál disponuje inou schopnosťou prepúšťať vodné pary. Najmenší odpor vodnej pare kladie vzduch. Priama súvislosť potom vedie k téme zatepľovania fasád. Najdôležitejším parametrom tu býva pojem paropriepustnosti, inak difúzneho odporu.

Ak má tepelný odpor nízke hodnoty dochádza v chladnom počasí k prechladeniu obvodových stien a vodná para prechádzajúca murivom postupne kondenzuje a mení sa na vodu. Hovoríme o tzv. rosnom bode, prípadne rosení muriva. Odstrániť sa dá zateplením budovy z vonkajšej strany. Pozor, nesmieme pritom zabúdať na veľké riziko akumulácie vody v stene.

Paropriepustnosť vieme vjadriť aj exaktne. Používame faktor difúzneho odporu, ktorý sa definuje ako násobok paropriepustnosti vzduchu, teda – koľkokrát je použitý materiál v tejto danej funkcií horší ako iný material.

Plesne majú vlastnú hlavu

plesneNapriek vede, vynakladanej ľudskej snahe aj použitým technológiám si tvrdohlavé plesne cestu na fasádu nájdu. Jedného dňa tak stojíme zoči-voči zeleným a čiernym fľakom, ktoré nám poriadne dvíhajú tlak a my sa pýtame, čo s tým, a hlavne – ako sa ich rýchlo a natrvalo zbaviť. Plesne si skrátka z paropriepustnosti a fotokatalýzy veľkú hlavu nerobia.

Nebudeme sa sporiť o tom, že estetický rozmer fasády napadnutej plesňami nikoho nenadchne. Dôležitejšie však je, že plesne stavbe vyslovene škodia, narušujú jej štruktúru, a v neposlednom rade ubližujú človeku, ktorý sa v ich blízkosti pohybuje.

Všetky overené, či domáce rady ich zničenia sú samozrejme využiteľné a vedia nám v istom ohľade pomôcť, ale ide skôr o krátkodobý a nádejou zaťažený efekt. Lebo plesne sa k nám zaručene vrátia, často v oveľa väčšom rozsahu a nás čaká nová, často horšia kalvária. Nehovoriac o stratenom čase a nemalých peniazoch.

Každý, kto s plesňami bojoval, nám poradí, aby sme oslovili odborníkov a nechali tento súboj v ich réžii. Iste, nebude to zadarmo, ale aj tu platí, že málokto je taký bohatý, aby si mohol kupovať lacné veci. Medzi špičku v odbore likvidácie plesní a ochrany fasád patrí spoločnosť A SERVIS LIPKA.

Plesne vždy zvládneme

Viac ako 20 rokov učenia, skúseností, praxe a úspechov a meno, ktoré stredná Európa nemusí hláskovať. Práve taká je naša firma – A SERVIS LIPKA. Naša práca je každý deň o dvoch veciach: kvalite a spokojnosti. Kvalite pre zákazníka a spokojnosti pre neho aj pre nás. Nič nevnímame dôležitejšie ako pocit, že sme robili poctivo, dobre a zmysluplne. A čím to je, že plesne vždy zvládneme?

Najprv použijeme čistú vodu a silný tlakový čistič. Keď sme plesne z fasády spláchli nadobro a dočista, a keď stena celkom vyschla, oštetríme ju dezinfekčným náterom Sanatop. Potrebuje 24 hodín, aby zničili všetky huby, organické nečistoty a plesne. Ak si však klient želá fasádu vymaľovať, potom nastal pravý čas a my to veľmi radi urobíme.

Nasleduje protiplesňový náter. Ide o skvelý prostriedok s výnimočnými vlastnosťami – LSG. Náter dokáže regulovať vzdušnú vlhkosť a brániť napadnutiu fasády novými votrelcami. LSG, teda priemyselný polymér, umožňuje vlhkosti v stene, aby unikala, ale tej zvonku dovnútra už vnikať nedovolí. Naša spoločnosť garantuje spoľahlivé účinky tohoto prostriedku v intervale od 4 do 6 rokov.

Firma A SERVIS LIPKA má dnes pevné a cenené miesto na trhu. Naši zákazníci dostanú vďaka nám také profesionálne riešenia, že plesní sa zbavia natrvalo alebo na veľmi dlhý čas. Skúste to sa nami aj vy!